Coğrafi İşaretler

COĞRAFİ İŞARET NEDİR?

Coğrafi işaret, tüketiciler için ürünün kaynağını, karakteristik özelliklerini ve ürünün söz konusu karakteristik özellikleri ile coğrafi alan arasındaki bağlantıyı gösteren ve garanti eden kalite işaretidir. Coğrafi işaret tescili ile kalitesi, gelenekselliği, yöreden elde edilen hammaddesi ile yerel niteliklere bağlı olarak belli bir üne kavuşmuş ürünlerin korunması sağlanır. 
 
 

                                       

  
               
 
6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 34 üncü maddesine göre;

Coğrafi işaret 
Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından kökenin bulunduğu yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş ürünü gösteren işarettir. Coğrafi işaretler, menşe adı ya da mahreç işareti olarak tescil edilir. Gıda, tarım, maden, el sanatları, sanayi ürünleri coğrafi işaret tesciline konu olabilir.


Menşe adı
Bir ürünün, tüm veya esas nitelikleri belirli bir coğrafi alana ait doğal ve beşeri unsurlardan kaynaklanıyorsa bu durumdaki coğrafi işaretlere “menşe adı” denir. Ürünün üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinin tümünün belirlenen coğrafi alanın sınırları içinde gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu çerçevede menşe adı olarak tescil edilen coğrafi işaretlerin kaynaklandıkları yöre ile bağları çok kuvvetlidir. 
 

Mahreç işareti 
Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibarıyla belirli bir coğrafi alan ile özdeşleşmiş olan; üretim, işleme ya da diğer işlemlerinden en az birinin belirlenmiş coğrafi alan içinde gerçekleşmesi gereken ürünlerin konu olduğu coğrafi işaretlere “mahreç işareti” denir. Hammaddesi veya üretim, işleme aşamalarından bir tanesi yörede gerçekleşen bir ürün mahreç işareti olarak tescillendiğinde diğer üretim ve işleme aşamaları kaynaklandığı yöre dışında da gerçekleştirilebilir.

 

Avrupa Birliği Coğrafi İşaret

Protected Designation of Origin ve Protected Geographical Indication olarak adlandırılan işaretler Türkiye'nin coğrafi işaretleri gibi sırasıyla menşe ve mahreç adı sembollerini temsil etmektedir.

Ülkemizde Avrupa Birliği tarafından tescilli coğrafi işaretli almış ürünlere örnek olarak Gaziantep Baklavası, Malatya Kayısısı, Aydın İnciri, Aydın Kestanesi, Milas Zeytinyağı, Taşköprü sarımsağı ve Bayramiç Beyazı gösterilebilir.

 

Neyivar Etiketleri

 

Sitemizde coğrafi işaretli olmamakla birlikte kendine has yapısı ve dokusu bulunan ve kalitesi Neyivar ekibi tarafından tescillenen ürünleri Neyivar Öneriyor etiketiyle sizlere sunuyoruz.

Aynı şekilde coğrafi işarete sahip olmamakla birlikte 100 yılı aşkın geçmişi olan ve bu köklü geçmişin getirdiği tecrübeyle farkını ortaya koyan üreticilerimizin ürünlerine Yüz Yıllık Marka etiketiyle ulaşabilirsiniz.